พาเลท กับการรับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการรับสินค้า(Receiving) ในการบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่ การพัฒนากระบวนการรับสินค้านับว่ามีความสำคัญมาก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมทั้งหมดของคลังสินค้า คลังสินค้าควรกำหนดกฎเกณฑ์ในการแจ้งส่งสินค้าล่วงหน้าก่อนสินค้าจะถูกนำมาส่งยังคลังสินค้า เช่น กำหนดให้ส่งข้อมูลสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยทางแฟกส์ ,อีเมล์ หรือสื่ออื่นๆ เป็นต้น จากข้อมูลที่ได้รับจะทำให้ผู้บริหารคลังสินค้าสามารถบริหารทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดเตรียม คน เครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่าย เช่น รถยก พาเลทรองรับสินค้า จนถึงการเตรียมพื้นที่จัดเก็บเข้าที่ หรือการวางแผนเวลาให้รถส่งสินค้าเข้ามาเทียบท่าตามเวลา และการนัดหมายเวลาให้รถมารับสินค้าทันทีแบบการใช้เป็นท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross-dock) การพัฒนาการรับสินค้าเข้า จะช่วยให้สินค้าถูกนำไปเก็บยังที่ที่ต้องการในคลังสินค้าโดยมีการขนถ่ายน้อยที่สุดและมีความล่าช้าให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งต้องอาศัยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพกับผู้ส่งมอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s