การอบด้วยความร้อน (Heat Treatment)

ตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 15 ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการควบคุมเพื่อกำจัดศัตรูพืชในวัสดุบรรจุภัณฑ์ พาเลทไม้ถือเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามมาตรฐานนี้ วิธีการอบด้วยความร้อน (Heat Treatment) ตามข้อกำหนดระบุว่า “วัตถุดิบไม้ที่นำมาประกอบเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ต้องผ่านวิธีการอบด้วยความร้อน จนแกนกลางของไม้ได้รับความร้อนไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที หากนำไม้ไปอบแห้ง (kiln-drying:KD) อัดน้ำยาด้วยแรงอัด (Chemical Pressure Impregnation : CPI) หรือวิธีอื่นใด ก็ตาม จำเป็นต้องให้แกนกลางของไม้ได้รับความร้อนไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาทีเช่นกัน จึงจะได้รับการพิจารณาว่าผ่านวิธีปฏิบัติด้วยการอบด้วยความร้อน” จากข้อกำหนดของวิธีการอบด้วยความร้อนข้างต้น ถ้าหากไม้ได้รับความร้อนน้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส ถือว่าไม่ผ่านตามมาตรฐานนี้ เพราะอาจจะกำจัดศัตรูพืชในวัตถุดิบไม้ได้ไม่หมด และอาจก่อให้เกิดปัญหาการระบาดของศัตรูพืชได้ภายหลัง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s