เหตุผลที่ต้องมีข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก?

เหตุผลที่ประเทศไทยต้องมีข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก ก็เพื่อให้สินค้าที่ต้องใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้สำหรับการส่งออก ไม่ถูกมาตรการด้านกักกันพืชจากประเทศผู้นำเข้า เพราะองค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้กำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 15 (ISPM 15) ย่อมาจาก International Standards for Phytosanitary Measures No. 15: Guidelines for Regulating Wood Packing Material in International Trade ออกมาเป็นมาตรการสมัครใจ ประเทศสมาชิกใดต้องการนำไปปฏิบัติก็ได้ ซึ่งประเทศสมาชิกที่นำไปปฏิบัติต้องมีการแจ้งเวียนให้ทุกประเทศได้ทราบก่อนล่วงหน้า ซึ่งมีหลายประเทศสมาชิกได้นำมาตรการนี้ไปปฏิบัติแล้ว อย่างเช่น Australia, China, Philippines เป็นต้น สำหรับประเทศไทยก็เป็นประเทศสมาชิกองค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเช่นกัน ดังนั้นหากเราต้องการส่งออกสินค้าที่ต้องใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ เช่น รองรับสินค้าด้วยพาเลทไม้ หรือลังไม้ กล่องไม้ เป็นต้น ไปยังประเทศสมาชิกที่ใช้มาตรการ ISPM 15 เราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออกนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s