พาเลทไม้ กับความหมายของ ISPM 15

พาเลทเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISPM 15 อย่างไร? ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักกับมาตรฐาน ISPM 15 กันเสียก่อน มาตรฐาน ISPM 15 ย่อมาจาก International Standards for Phytosanitary Measures No. 15: Guidelines for Regulating Wood Packing Material in International Trade เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 15 ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้อนุสัญญาที่เรียกว่าการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention,IPPC) ของที่ประชุมใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ อนุสัญญานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมกำหนดให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง อันเป็นสาเหตุให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศน์และเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น มาตรการที่ออกมาก็คือ มาตรฐาน ISPM 15 นั้นเอง  มาตรฐาน ISPM 15 เป็นมาตรการแบบสมัครใจไม่ได้บังคับว่าทุกประเทศต้องปฏิบัติตาม ประเทศสมาชิกใดต้องการนำไปปฏิบัติก็ได้ ซึ่งประเทศสมาชิกที่นำไปปฏิบัติต้องมีการแจ้งเวียนให้ทุกประเทศได้ทราบก่อนล่วงหน้า ซึ่งพาเลทไม้ ถือเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (Wood Packing Material) ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s