คำนิยามของข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก

มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก มีคำต่างๆมากมายที่กล่าวถึงในมาตรฐาน ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ผู้ประกอบการพาเลทไม้ และผู้สนใจศึกษาในมาตรฐานนี้ มีความเข้าใจที่ตรงกันกับมาตรฐาน จึงได้ให้คำนิยามไว้ ตัวอย่างเช่น “มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 15” หมายถึง International Standards for Phytosanitary Measures No. 15: Guidelines for Regulating Wood Packing Material in International Trade
“ไม้แปรรูป (processed wood)” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการแปรสภาพโดยใช้ กาว ความร้อน ความดัน หรือวิธีการข้างต้นร่วมกัน “วัสถุดิบไม้ (raw wood)” หมายถึง ไม้ที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปและไม่ได้ผ่านกระบวนการรักษาเนื้อไม้
“วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (Wood Packaging Material)” หมายถึง วัสดุหรือส่วนประกอบที่ทำจากไม้ (ไม่รวมผลิตภัณฑ์กระดาษ) ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ “หน่วยตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Certification Body)” หมายถึง หน่วยงานที่ดำเนินการรับรองวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามมาตรฐานฉบับนี้ และได้รับการรับรองความสามารถจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s