ขอบข่ายของข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออกหรือไม่?

วัสดุที่นำมาใช้ผลิตพาเลทมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ ไม้ พลาสติก กระดาษ เหล็ก โฟม อลูมิเนียม สแตนเลส เป็นต้น แต่ข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออกนี้ จะใช้ควบคุมเฉพาะพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออกเท่านั้น
ข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก มีขอบข่ายดังนี้ “มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติฉบับนี้ กำหนดวิธีในการปฏิบัติเพื่อควบคุมกำจัดศัตรูพืชที่อาศัยอยู่ในวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ รวมทั้งข้อปฏิบัติเพื่อขอรับใบรับรอง และหรือขอประทับตราเครื่องหมายรับรองบนวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ”พาเลทชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไม้ ไม่ถูกควบคุมด้วยมาตรฐานนี้ เพราะเป็นวัสดุที่ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องศัตรูพืชจะมาอยู่อาศัยได้นั่นเองส่วนพาเลทที่ทำจากวัสดุชนิดอื่นๆ ก็จะมีมาตรฐานต่างๆ มาเป็นตัวควบคุม เช่น มาตรฐานตาม GMP เป็นต้น สนใจพาเลทไม้คุณภาพมาตรฐาน ISPM 15 และพาเลทชนิดอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ทางเว็บไซต์ออนไลน์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s